بیانیه بیش از 570 نفر در اعتراض به ادامه حصر غیرقانونی موسوی و رهنورد و کروبی

 September 22, 2023 ❇️ادامه‌ی حصر ۱۳ ساله‌ی رهنورد، موسوی و کروبی قتل تدریجی است به‌نام هستی‌بخش 🔹در سالگرد جنبش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی”،  به‌رغم تحمّل صدمات و خسارت‌های بی‌شمار از سوی مردم ایران در سال گذشته، هم‌چنان شاهد استمرار اسارت‌ها، مرگ‌های ناگهانی و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی-عقیدتی هستیم و سوءِ‌مدیریت بحران‌ها و سیاست سرکوب اعتراض‌ها […]