در تکاپوی آزادی: سیری در زندگی و افکار و آثار مهندس بازرگان – جلد ۲

این کتاب، قسمت دوم از جلد اول کتاب “در تکاپوی آزادی “است که طی آن، زندگی و فعالیت‌های سیاسی و اجرایی مهندس مهدی بازرگان از سال 1356تا 30دی ماه 1373 بررسی و تشریح می‌شود .فعالیت نامبرده طی 9ماه ریاست دولت موقت، و 4سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین مباحث کتاب را تشکیل می‌دهد .این مجلد، […]