برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: تحولات فكر دينى در قرن ۱۴ خورشيدى ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۶nتحولات فكر دينى در قرن ۱۴ خورشيدى ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=nTsQdHtN6qgnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1836.mp3]nnقرن چهاردهم هجری خورشیدی از منظر اسلامی در ایران و در جهان اسلام قرن پر حادثه و پر تحولی بوده است. شاید بتوان این تحولات را در سه قلمرو توضیح داد:n۱ – تقویت و تحکیم جریان […]