برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: رخدادهاى مهم قرن ۱۴ خورشيدى ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۴nرخدادهاى مهم قرن ۱۴ خورشيدى ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=XxHgFy0CmuMnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1834.mp3]nnیک قرن را پشت سر گذاشتیم. قرن چهاردهم هجری خورشیدی را. در این قرن تحولات مهمی در قلمرو ایران زمین رخ داده است. بررسی آنها و حداقل آشنایی با این رویدادها هم برای شناخت و تحلیل واقعیت های […]