گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران

اشاره: این متن به قلم آقای مهرداد درویش پور است که در سایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده استnنقد اقتصاد سیاسی: درباره نویسنده: مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس ایرانی مقیم سوئد، دارای دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه استکهلم و استاد پرسابقه‌ی دانشگاه و دانشیار مددکاری اجتماعی در آکادمی بهداشت، مراقبت و رفاه در دانشگاه ملاردالن سوئد است.nاو پژوهشگرحوزه‌ی […]

گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران

اشاره: این متن به قلم آقای مهرداد درویش پور است که در سایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده است نقد اقتصاد سیاسی: درباره نویسنده: مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس ایرانی مقیم سوئد، دارای دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه استکهلم و استاد پرسابقه‌ی دانشگاه و دانشیار مددکاری اجتماعی در آکادمی بهداشت، مراقبت و رفاه در دانشگاه ملاردالن سوئد است. […]