استقلال نهاد علما و حوزه ها از دولت ممکن نیست؛ پیوند چکمه و نعلین

ین روزها به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم به دست آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی سخن گفته می شود. در این میان یک سخن از همه مهم تر و جدی تر می نماید و آن دعوی و یا آرزوی استقلال حوزه و به طور خاص استقلال مالی حوزه و مراجع تقلید از حکومت […]

استقلال نهاد علما و حوزه ها از دولت ممکن نیست؛ پیوند چکمه و نعلین

ین روزها به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم به دست آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی سخن گفته می شود. در این میان یک سخن از همه مهم تر و جدی تر می نماید و آن دعوی و یا آرزوی استقلال حوزه و به طور خاص استقلال مالی حوزه و مراجع تقلید از حکومت […]

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ناهمزمانی طلبانیسم

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۵۰nناهمزمانی طلبانیسمnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=jeTVOER3cPsnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1750.mp3]nnمراد از «طالبانیسم» نوعی ایدئولوژی مذهبی بسته و جزم اندیشانه است که عمدتا در قالب جریان عام «بنیادگرایی اسلامی» تبلور می یابد. هرچند فعلا نماد نمایان کنونی چنین رویکردی، همان گروه طالبان افغانستان است ولی نوع تفکر و اندیشه های مذهبی مرتبط […]