خداباوری و خطای «انحصارگرایی منطقی»

اشاره: متن زیر به قلم آقای احسان ابراهیمی است و در وب سایت زیتون منتشر شده است. nn۱- یکی از فرصت‌های میمون که شبکه‌های مجازی به طور کلی و کلاب‌هاوس به طور خاص برای ایرانیان به ارمغان آورده است، شنیده شدن و دیده شدن گروه‌های فکری در فضای سپهر عمومی است؛ فضایی که به دلیل […]

خط رهبری: به احمدی نژاد رأی دهید!!

جمعه 10 اردیبهشت 88 / 1 می 2009 n1 nnآقای خامنه ای دو روز پیش طی سخنانی از کسانی که سخن از احتمال تقلب در انتخابات می گویند انتقاد کرد و گفت که این حرف ها متهم کردن نظام است و «دشمن» از آن سوء استفاده می کند. اشاره ایشان به کمیته صیانت از آراء […]

خداباوری و خطای «انحصارگرایی منطقی»

اشاره: متن زیر به قلم آقای احسان ابراهیمی است و در وب سایت زیتون منتشر شده است. ۱- یکی از فرصت‌های میمون که شبکه‌های مجازی به طور کلی و کلاب‌هاوس به طور خاص برای ایرانیان به ارمغان آورده است، شنیده شدن و دیده شدن گروه‌های فکری در فضای سپهر عمومی است؛ فضایی که به دلیل […]

خط رهبری: به احمدی نژاد رأی دهید!!

جمعه 10 اردیبهشت 88 / 1 می 2009 1 آقای خامنه ای دو روز پیش طی سخنانی از کسانی که سخن از احتمال تقلب در انتخابات می گویند انتقاد کرد و گفت که این حرف ها متهم کردن نظام است و «دشمن» از آن سوء استفاده می کند. اشاره ایشان به کمیته صیانت از آراء […]

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دين و قدرت در عصر سلطنت ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۳nدين و قدرت در عصر سلطنت ۱nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=xe1SlGlkLUUnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1743.mp3]nnپس از زوال سلسله عباسی در سال ۶۵۶ هجری جهان اسلام وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. از یک سو خلافت حدود هفت قرنی با حمله‌ی گسترده و ویرانگر مغولان و نیز تا حدودی هجوم صلیبی‌های غربی و جنگ‌های […]