سه نقطه برجسته در کارنامه پبرگ و بار زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

کی دیگر از فعالان نامدار عصر انقلاب و یکی دیگر از دست اندرکاران تأسیس نخستین نظام برآمده از انقلاب اسلامی 57 درگذشت: سید ابوالحسن بنی صدر (1312-1400). مردی با عمری بلند و زیستی پر فراز و نشیب و کارنامه ای پر برگ و بار و صد البته انباشته از نمرات مثبت و منفی؛ مانند تمامی […]

تسلیت درگذشت منصور سحابی

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگزnمرده آنست که نامش به نکویی نبرندnnمنصور سحابی فرزند زنده یاد دکتر یدالله سحابی و برادر مرحوم مهندس عزت الله سحابی در یک حادثه تصادف از جهان خاکی پر کشید.nما جمعی از فعالان ملی-مذهبی، نواندیشان دینی و دوستداران آن خاندان بزرگوار در خارج از کشور درگذشت زنده یاد منصور سحابی را […]

سه نقطه برجسته در کارنامه پبرگ و بار زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

کی دیگر از فعالان نامدار عصر انقلاب و یکی دیگر از دست اندرکاران تأسیس نخستین نظام برآمده از انقلاب اسلامی 57 درگذشت: سید ابوالحسن بنی صدر (1312-1400). مردی با عمری بلند و زیستی پر فراز و نشیب و کارنامه ای پر برگ و بار و صد البته انباشته از نمرات مثبت و منفی؛ مانند تمامی […]

تسلیت درگذشت منصور سحابی

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آنست که نامش به نکویی نبرند منصور سحابی فرزند زنده یاد دکتر یدالله سحابی و برادر مرحوم مهندس عزت الله سحابی در یک حادثه تصادف از جهان خاکی پر کشید. ما جمعی از فعالان ملی-مذهبی، نواندیشان دینی و دوستداران آن خاندان بزرگوار در خارج از کشور درگذشت زنده یاد […]