بیانیه نواندیشان دینی ایرانی در همدردی با ملت افغانستان پس از اشغال طالبان

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار زیتون قرار گرفته است به این شرح است:nnn۲۶ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدیnnسقوط کابل و برآمدن دوباره‌ی گروه تروریستی طالبان در افغانستان پس از تجربههای خونین گذشته، نشانه‌ی آغاز دور دیگری از حاکمیت اسلام بنیادگرا در منطقه‌ی خاورمیانه است، حاکمیتی که کِشتگاه خشونت، نابردباری و زن‌ستیزی در عصر […]

بیانیه نواندیشان دینی ایرانی در همدردی با ملت افغانستان پس از اشغال طالبان

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار زیتون قرار گرفته است به این شرح است: ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی سقوط کابل و برآمدن دوباره‌ی گروه تروریستی طالبان در افغانستان پس از تجربههای خونین گذشته، نشانه‌ی آغاز دور دیگری از حاکمیت اسلام بنیادگرا در منطقه‌ی خاورمیانه است، حاکمیتی که کِشتگاه خشونت، نابردباری و زن‌ستیزی […]