آیا جمهوری اسلامی مدافع واقعی حقوق بشر است؟

امروز آقای ابراهیم رئیسی (عضو گروه مرگ در سال 67) در مراسم تحلیف خود در مجلس ادعا کرد که جمهوری اسلامی مدافع واقعی حقوق بشر است!
راستی چنین است؟ اگر مراد از حقوق بشر همان مواد سی گانه ای است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 1948) منعکس است، بی هیچ تردیدی جمهوری اسلامی در این چهل و دو سال نه تنها مدافع و عامل بدان نبوده بلکه آشکارا ناقض مواد اصلی آن (از جمله ماده اول و دوم آن) بوده و هست. اصولا دفاع از حقوق بشر در جمهوری اسلامی عملا و گاه رسما جرم تلقی می شود. چنان که در دادگاه ویژه روحانیت در تابستان سال 79 من متهم به دفاع از حقوق بشر بوده و می بایست در این باره توضیح می داده ام.
اما آیا آقای رئیسی خلاف گفته است؟ هرچند ایشان به دلیل سن و سالش شاید برخی سخنان آیت الله خمینی در اوایل دهه شصت را به یاد نداشته باشد ولی فقط با استناد به یکی از سخنان بنیانگذار نظام ولایی دعوی رئیسی موضوعا از اتهام خلافگویی مبرا می شود. ایشان یک بار در پاسخ غیر مستقیم به کسانی که از منظر حقوق بشری به زندان و اعدام و شکنجه اعتراض می کردند، سخنی به این مضمون گفت: مرتب می گویند ما آدم می کشیم، و حال آن که ما حتی یک «آدم» هم نکشته ایم! بعد توضیح داد افرادی که ما کشته و می کشیم، اصولا «آدم» نیستند!
برای تبیین این دعوی به کوتاهی می توان گفت، با توسل به قاعده اصولی رابطه حکم و موضوع، اصولا اعدام و قتل افراد پرشمار در جمهوری اسلامی، از موضوع حکم یعنی کشتن آدم ها (بخوانید انسان یا بشر) خارج شده و در نتیجه نه تنها هیچ اتهامی متوجه ایشان و مقامات نیست بلکه کاملا وفق حقوق بشر عمل کرده اند. در چهارچوب این منطق، بشر و آدم یعنی کسانی که مؤمن ناب و آن هم از نوع ولایت فقیهی باشد و حداقل تابع بوده و با «نظام مقدس» مخالفت نکرده باشد. «محارب» را هم حضرات، البته بر خلاف موازین روشن فقهی، چنین معنا می کنند. در هرحال فقط با این منطق می توان ادعای آقای رئیسی و اتهام وی مبنی بر کشتار چند هزار زندانی را موجه دانست؛ کشتاری که زنده یاد آیت اله منتظری آن مصداق جنایت در تاریخ دانست.
پنجشنبه 14 مرداد 400

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message