«نیمه پنهان» نویسی آقای محمود دلخواسته

درآمدnچندی پیش در پاسخ به نوشتاری از آقای محمود دلخواسته منتشر شده در تارنمای «گویا نیوز» با عنوان «پاسخی به یک گزارش خلاف واقع در باره مهندس عزت الله سحابی» مطلبی نوشتم که در همان تارنما منتشر شده است. اخیرا آقای دلخواسته نوشتاری با عنوان «در آیینه کودتای خرداد 60، پاسخی به آقای یوسفی اشکوری» […]

«کویر» بازتاب نگاه بنیادین شریعتی به هستی و انسان

اشاره: متن زیر از تارنمای «خبرگزاری بین المللی قرآن» نقل شده است. nبه گزارش ایکنا، نشست تخصصی بررسی آثار و اندیشه علی شریعتی با عنوان «نسبت تاریخ و جامعه ایرانی با اندیشه‌های جهانی در میراث مکتوب شریعتی»، ۳۰ خردادماه با سخنرانی جمعی از اندیشمندان به صورت مجازی برگزار شد. در ادامه متن سخنان فرامرز معتمد […]

«نیمه پنهان» نویسی آقای محمود دلخواسته

درآمد چندی پیش در پاسخ به نوشتاری از آقای محمود دلخواسته منتشر شده در تارنمای «گویا نیوز» با عنوان «پاسخی به یک گزارش خلاف واقع در باره مهندس عزت الله سحابی» مطلبی نوشتم که در همان تارنما منتشر شده است. اخیرا آقای دلخواسته نوشتاری با عنوان «در آیینه کودتای خرداد 60، پاسخی به آقای یوسفی […]

«کویر» بازتاب نگاه بنیادین شریعتی به هستی و انسان

اشاره: متن زیر از تارنمای «خبرگزاری بین المللی قرآن» نقل شده است. به گزارش ایکنا، نشست تخصصی بررسی آثار و اندیشه علی شریعتی با عنوان «نسبت تاریخ و جامعه ایرانی با اندیشه‌های جهانی در میراث مکتوب شریعتی»، ۳۰ خردادماه با سخنرانی جمعی از اندیشمندان به صورت مجازی برگزار شد. در ادامه متن سخنان فرامرز معتمد […]