خاطره تلخ هفتم تیر 60 و محمد منتظری

فکر می کنم حدود ده شب روز ششم تیر 1360 بود که ناگهان صدای انفجار عظیمی در حوالی منزل ما در میدان بهارستان به گوش رسید. منزل ما در خیابان ایران – کوچه تقوی – در پشت مسجد سپهسالار قدیم بود. تمامی اهالی منزل هراسان شدیم. زمزمه پیچید که چه اتفاق افتاده است. لحظاتی بعد […]

آمارسنجی آقای خامنه ای و داستان یک ضرب المثل معروف

آیت الله خامنه ای در سخنرانی امروز خود با اعضای دستگاه قضا با اشارتی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ادعا کرد که مردم به رغم تلاش گسترده تحریمی ها پای صندوق رأی رفته و انصافا حماسه آفریدند. ایشان برای توجیه مشارکت زیر پنجاه درصدی، گفتند که کارشناسان گفته اند لااقل ده درصد به […]

خاطره تلخ هفتم تیر 60 و محمد منتظری

فکر می کنم حدود ده شب روز ششم تیر 1360 بود که ناگهان صدای انفجار عظیمی در حوالی منزل ما در میدان بهارستان به گوش رسید. منزل ما در خیابان ایران – کوچه تقوی – در پشت مسجد سپهسالار قدیم بود. تمامی اهالی منزل هراسان شدیم. زمزمه پیچید که چه اتفاق افتاده است. لحظاتی بعد […]

آمارسنجی آقای خامنه ای و داستان یک ضرب المثل معروف

آیت الله خامنه ای در سخنرانی امروز خود با اعضای دستگاه قضا با اشارتی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ادعا کرد که مردم به رغم تلاش گسترده تحریمی ها پای صندوق رأی رفته و انصافا حماسه آفریدند. ایشان برای توجیه مشارکت زیر پنجاه درصدی، گفتند که کارشناسان گفته اند لااقل ده درصد به […]