برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر پیامبر ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۸nدین و قدرت در عصر پیامبر ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=ZBKMWCV0iyonnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1738.mp3]nn«دین» و «قدرت» دو پدیده مهم در زیست جهان انسان در طول تاریخ بوده است. البته مراد در اینجا قدرت سیاسی است یعنی حکومت و دولت و یا به معنای عام‌تر رژیم و نه مطلق قدرت یا […]