در حاشیه دیدار برخی از ارباب رسانه اصلاح طلب با ابراهیم رئیسی

همان گونه که پیش از این هم چند بار نوشته ام، این حق هر شهروندی است که در هر انتخاباتی رأی بدهد یا ندهد و به هر کس که خواست رأی بدهد، اما در وضعیت آشفته و بی حساب و کتاب جاری اتفاقاتی می افتد که بسی شگفت می نماید و حداقل برای من یکی […]

در حاشیه دیدار برخی از ارباب رسانه اصلاح طلب با ابراهیم رئیسی

همان گونه که پیش از این هم چند بار نوشته ام، این حق هر شهروندی است که در هر انتخاباتی رأی بدهد یا ندهد و به هر کس که خواست رأی بدهد، اما در وضعیت آشفته و بی حساب و کتاب جاری اتفاقاتی می افتد که بسی شگفت می نماید و حداقل برای من یکی […]