پایان جمهوریت؟

پس از آن که رهبر ایران از طریق ابزارکارآمد و ظاهرا قانونی شورای نگهبان آب پاکی روی دست مردم و اصلاح طلبان ریخت و تتمه امید به تغییر از طریق تنها بازمانده از نظام جمهوریت را نابود کرد، شماری از پایان جمهوریت و یا به خطر افتادن جمهوریت سخن گفته و نسبت بدان هشدار داده […]

سفر به ایران

جمعه 30 اسفند 87 / 20 مارس 2009n 1 nعصر روز سه شنبه کیوسی را به قصد رم ترک کردم. در رم آقای سید علی اکبر موسوی خوئینی را دیدم. ایشان چند روز پیش تلفنی با من تماس گرفت و معلوم شد که در ایتالیاست و در شهر میلان. گفت که تقاضای ویزا از آمریکا […]

بررسی فقه سنتی در واجب نبودن پوشش موی سر

اشاره: این مقاله به آقای محمد موسوی عقیقی است که در زیتون منتشر شده است. nnحجاب از دیرباز در میان جامعه ی مسلمانی، بهانه ای بوده، تا به زنانی که «موی» خود را نمی پوشاندند، اتهام بی عفتی زده شود. بعد از انقلاب اسلامی ایران توسط یک فقیه، این موضوع با شدت بیشتری ادامه پیدا […]

پایان جمهوریت؟

پس از آن که رهبر ایران از طریق ابزارکارآمد و ظاهرا قانونی شورای نگهبان آب پاکی روی دست مردم و اصلاح طلبان ریخت و تتمه امید به تغییر از طریق تنها بازمانده از نظام جمهوریت را نابود کرد، شماری از پایان جمهوریت و یا به خطر افتادن جمهوریت سخن گفته و نسبت بدان هشدار داده […]