فلورانس و دیدنی ها و زیبایی هایش

یکشنبه 11 اسفند 87 / 29 فوریه 2009 nدیروز به فلورانس رفتم و امروز باز گشتم. در فلورانس مهمان آقای دکتر قهرمان دیوان بیگی بودم. ایشان از اهالی گیلان (رشت) و پزشک هستند و در ایتالیا درس خوانده و سالهاست که در اینجا زندگی می کنند. اهل نظر و مطالعه است و دغدغه ایران دارد […]

فلورانس و دیدنی ها و زیبایی هایش

یکشنبه 11 اسفند 87 / 29 فوریه 2009 دیروز به فلورانس رفتم و امروز باز گشتم. در فلورانس مهمان آقای دکتر قهرمان دیوان بیگی بودم. ایشان از اهالی گیلان (رشت) و پزشک هستند و در ایتالیا درس خوانده و سالهاست که در اینجا زندگی می کنند. اهل نظر و مطالعه است و دغدغه ایران دارد […]