اعلام کاندیداتوری خاتمی برای ریاست جمهوری

دامه یادداشت مورخ 16 بهمن 87 2 اعلام شد که آقای سعید رضوی فقیه چند روز پس از بازگشت از پاریس به تهران باز داشت شده و به زندان فرستاده شد. رضوی فقیه از دانشجویان تحکیمی دوران اصلاحات است و مدتی نیز زندانی شد ولی از سال 1383 در پاریس زندگی می کند و افزون […]