بیانیه 155 تن از فعالان مدنی و سیاسی در محکومیت ربایش و اعدام روح الله زم

ما اعدام روح الله زم را محکوم می کنیمnnما خواهان لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی هستیمnnما خواهان قطع صدور و اجرای حکم اعدام هستیمnnربایش و اعدام روح الله زم، مدیر شبکۀ خبری آمد نیوز، جنایت تکان دهنده ای است که افکار داخلی و بین المللی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و برگۀ دیگری بر پرونده سنگین محاکمات ناعادلانه و […]

بیانیه 155 تن از فعالان مدنی و سیاسی در محکومیت ربایش و اعدام روح الله زم

ما اعدام روح الله زم را محکوم می کنیم ما خواهان لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی هستیم ما خواهان قطع صدور و اجرای حکم اعدام هستیم ربایش و اعدام روح الله زم، مدیر شبکۀ خبری آمد نیوز، جنایت تکان دهنده ای است که افکار داخلی و بین المللی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و برگۀ دیگری بر پرونده سنگین […]