این جهان قباله من است

اخیرا در یک سریال ترکی، می دیدم مردی از گروه قلدران و می توان گفت لوطیان محله ای در استانبول، زنی جوان و تقریبا هم سن دخترش که خواننده کاباره ای بود را در خانه ای قرار داده و با وجود داشتن همسر آن زن را معشوقه اش کرده بود. البته زن جوان نیز به […]