برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۱nمؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۱nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=iCPblqO5lCQnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1641.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message