بیانیه 250 تن از کنشگران فرهنگی و سیاسی در محکومیت برخورد مأموران مرزی ایران با شماری از شهروندان افغانستانی

250 نفر از اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری ایرانی داخل و خارج از کشور طی بیانیه ای فاجعه جنایت بار علیه مهاجران افغانستانی در مرز دو کشور را محکوم کرده و از آن اظهار شرمساری کرده اند. به گزارش سحام، در بخشی از این بیانیه آمده است: «تاسف بار است که […]

بیانیه 250 تن از کنشگران فرهنگی و سیاسی در محکومیت برخورد مأموران مرزی ایران با شماری از شهروندان افغانستانی

250 نفر از اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری ایرانی داخل و خارج از کشور طی بیانیه ای فاجعه جنایت بار علیه مهاجران افغانستانی در مرز دو کشور را محکوم کرده و از آن اظهار شرمساری کرده اند.nبه گزارش سحام، در بخشی از این بیانیه آمده است: «تاسف بار است که ظلم […]