پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روابط ایران و آمریکا

پنجشنبه 16 آبان 87/ 6 نوامبر 2008 1 بالاخره پس از دو سال ماراتون انتخابات آمریکا به نتیجه رسید و باراک اوباما با تفاوت آرای محسوس به ریاست جمهوری آمریکا رسید و همزمان اکثریت مجلس نمایندگان و سنا نیز در اختیار دموکرات ها قرار گرفت. در ارتباط با انتخاب اوباما چند نکته قابل توجه و […]

برکناری کردانوزیر کشور احمدی نژاد در مجلس

چهارشنبه 15 آبان 87 5 نوامبر 2008 1 سرانجام پس از چند ماه سر وصدا وکشمکش مجلس ایران امروز با اجرای طرح استیضاح علی کردان، وی را از وزارت کشور برکنار کرد و به این رسوایی دولت فاسد احمدی نژاد پایان داد. 188 نفر رأی به استیضاح دادند و 45 نفر به عنوان مخالف استیضاح […]

پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روابط ایران و آمریکا

پنجشنبه 16 آبان 87/ 6 نوامبر 2008 n1n بالاخره پس از دو سال ماراتون انتخابات آمریکا به نتیجه رسید و باراک اوباما با تفاوت آرای محسوس به ریاست جمهوری آمریکا رسید و همزمان اکثریت مجلس نمایندگان و سنا نیز در اختیار دموکرات ها قرار گرفت. nدر ارتباط با انتخاب اوباما چند نکته قابل توجه و […]

برکناری کردانوزیر کشور احمدی نژاد در مجلس

چهارشنبه 15 آبان 87 5 نوامبر 2008 n1n سرانجام پس از چند ماه سر وصدا وکشمکش مجلس ایران امروز با اجرای طرح استیضاح علی کردان، وی را از وزارت کشور برکنار کرد و به این رسوایی دولت فاسد احمدی نژاد پایان داد. 188 نفر رأی به استیضاح دادند و 45 نفر به عنوان مخالف استیضاح […]