برکناری کردانوزیر کشور احمدی نژاد در مجلس

چهارشنبه 15 آبان 87 5 نوامبر 2008
1
سرانجام پس از چند ماه سر وصدا وکشمکش مجلس ایران امروز با اجرای طرح استیضاح علی کردان، وی را از وزارت کشور برکنار کرد و به این رسوایی دولت فاسد احمدی نژاد پایان داد. 188 نفر رأی به استیضاح دادند و 45 نفر به عنوان مخالف استیضاح (به سود کردان) رأی داده و حدود 15 رأی نیز ممتنع بودند. به دلیل این رسوایی بی نظیر کردان در ساختار دولت مذهبی و امام زمانی، ظاهرا آقای خامنه ای دست از حمایت کردان و احمدی نژاد برداشته و گرنه نمایندگان جرأت نمی کردند دست به برکناری وزیری بزنند که کاملا مورد تأیید ایشان بوده و اساسا از همان آعاز نیز نیز با خرج کردن از رهبری و اعلام حمایت رهبری از کردان در مجلس به وسیله احمدی نژاد او توانسته بود رأی بیاورد.
این که احمدی نژاد چند روز قبل اعلام کرده بود که شخصا به مجلس می رود و تمام قد از وزیرش دفاع خواهد کرد اما شب قبل از استیضاح اعلام کرد به عنوان اعتراض به غیر قانونی بودن استیضاح به مجلس نمی رود، روشن بود که کردان ساقط شده و رفتن او به مجلس، نیز جدای از انگیزه ها و صحنه های پشت آن، فی نفسه کار خوبی بود و مطمئنا اگر اصرار شماری از نمایندگان در مخالفت با کردان نبود، آقای خامنه ای و احمدی نژاد عقب نشینی نمی کردند. چندی قبل، مجلس تلاش فراوان کرد تا اسفندیار رحیم مشایی را برکنار کند، اما سر انجام خامنه ای به میدان آمد و او را از سقوط نجات داد و احمدی نژاد را از فشار و مشکل بزرگی رهایی بخشید. اما این بار رسوایی پیاپی کردان و حامیانش را بویژه رشوه پنج میلیونی به نمایندگان و مقاومت مجلسی ها، سرانجام خامنه ای را وادار به عقب نشینی کرد. گفته شده است که در جلسه امروز هیچ یک از اعضای دولت شرکت نکرده بودند. اکنون بحث دکتری جعلی رحیمی معاون پارلمانی احمدی نژاد نیز مطرح است.
2
طبق گزارش از ایران، سپاه بر آن شده است نهادهای بسیج را در کانون وکلا و نیز مطبوعات تأسیس کند و هدف اعلام شده آن نیز جلوگیری از نفوذ دشمن در میان مطبوعات و وکلا به انگیزه ایجاد تفرقه بین ملت و دولت اعلام شده است. روشن است که اگر این طرح اجرا شود، جز ایجاد خفقان بیشتر در فضای مطبوعات و امر وکالت نیست. به هر حال حاکمیت از روند اوضاع ناخرسند است و شدیدا احساس خطر می کند.

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message