گزارشی از نفض فاحش حقوق بشر در ایران به وسیله دبیرکل سازمان ملل

سه شنبه 29 مهر 87/ 20 اکتبر 2008 1 ظاهرا در داخل ایران فضای تند و سختی علیه گلشیفته فراهانی حاکم شده و لذا امروز در برخی رسانه ها اعلام شد که وی قصد ندارد به کشور باز گردد. آقای صفارهرندی وزیر ارشاد اسلامی در تلویزیون به اشاره به ماجرای گلشیفته گفته است کسی که […]

گزارشی از نفض فاحش حقوق بشر در ایران به وسیله دبیرکل سازمان ملل

سه شنبه 29 مهر 87/ 20 اکتبر 2008 n1nظاهرا در داخل ایران فضای تند و سختی علیه گلشیفته فراهانی حاکم شده و لذا امروز در برخی رسانه ها اعلام شد که وی قصد ندارد به کشور باز گردد. آقای صفارهرندی وزیر ارشاد اسلامی در تلویزیون به اشاره به ماجرای گلشیفته گفته است کسی که در […]