کمکهای آمریکاییان به جمهوری اسلامی!

خبر ترور و قتل سردار قاسم سلیمانی و چند شخصیت نظامی عراقی در صبح امروز (جمعه 13 دی 98 ماه) همه را در سطح جهان در بهت فرو برد و بسیاری را از جهات مختلف نگران کرد. برای ما ایرانیان بیش از هر چیزی خطر جنگ شوم را به یاد می آورد که می تواند […]

کمکهای آمریکاییان به جمهوری اسلامی!

خبر ترور و قتل سردار قاسم سلیمانی و چند شخصیت نظامی عراقی در صبح امروز (جمعه 13 دی 98 ماه) همه را در سطح جهان در بهت فرو برد و بسیاری را از جهات مختلف نگران کرد. برای ما ایرانیان بیش از هر چیزی خطر جنگ شوم را به یاد می آورد که می تواند […]