زن در قرآن

فریحه ایثار، فعال حقوق زنان در افغانستان در مقاله ای برای صفحه ناظران، به بررسی سه کلیدواژه‌ اصلی در آیه ۳۴نسا پرداخته که به نظر نویسنده که قوی‌ترین دستاویز شرعی برای تثبیت نابرابری‌های جنسیتی و بازگرداندن کنترل و تسلط مرد بر زن در تاریخ اسلام بوده است.n اکنون در اینجا بازنشر می شود.n nظهور اسلام […]

پاسخ به چند پرسش در باره باره برخی رویدادهای تاریخ اسلام آغازین

در ارتباط با پرسش شما به اجمال نکاتی را تقدیم می کنم.nدر آغاز به دو نکته مهم و مقدماتی اشاره کنم.nنخست این که من در این گفتار در مقام یک متکلم و دفاع از دین سخن نمی گویم بلکه تلاش می کنم با خوانشی البته همدلانه از متون اسلامی و تاریخ مسلمانی به پرسش شما […]