گزارشی تکاندهنده از مهرورزی احمدی نژاد به وسیله یک دانشجوی زندانی

سه شنبه 9 مهر 87/ 30 سپتامبر 2008 در سایت روز آنلاین نوشته ای از آقای ابوالفضل جهاندار دانشجوی زندانی در اوین چاپ شده است که وی خطاب به احمدی نژاد سخنانی گفته است که قابل توجه و قابل ستایش است. به ویژه ستایش از این بابت که وی از زندان شهامت به خرج داده […]

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر

سلسله سخنرانی‌های ماهانه در ارتباط با مصلحین دینی در ایرانnn۱ – سید احمد کسرویn[Audio: 2019-12-04.mp3]nn۲ – ابوالفضل و علی اکبر برقعیn[Audio: 2019-12-05.mp3]nn۳ – شیخ محمد ‌خالص زادهn[Audio: 2019-12-06.mp3]