پاسخ هایی برای اندیشیدن 122- پاسخ به دو کامنت در ارتباط با بیانیه نواندیشان

اشاره: در پای بیانیه جمعی از نواندیشان در اعتراض به فتوای دو تن از مراجع دینی قم در مخالفت با عارفان و صوفیان منتشر شد در وب سایت «زیتون» چند کامنت انتشار یافته که در این میان من در آنجا به دوتای آنها پاسخ داده م و اکنون متن کامنت ها و پاسخ من در […]