لائیسیته: محصول مشترک قانون سالاری و قدرت اجتماعی

برنامه به سوی جمهوری دوم مؤرخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹ با حضور دكتر رامين كامران، تقي رحماني و حسن يوسفي اشكوري برنامه اي از دكتر كورش عرفاني

موضوع گفتگوی این هفته برنامه به سوی جمهوری دوم است که توسط آقایان دکتر کورش عرفانی از حزب ایران آباد، دکتر رامین کامران از جریان ایران لیبرال با میهمانان برنامه آقایان تقی رحمانی و حسن یوسفی اشکوری به پیش برده می شود.این برنامه و جبهه جمهوری دوم را به دیگر هموطنان معرفی نموده و رسانه شهروندی دیدگاه را مورد حمایت خود قرار دهید برنامه به سوی جمهوری دوم مؤرخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ – ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹

httpv://www.youtube.com/watch?v=NWHxsSy36ik

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message