پاسخ هایی برای اندیشیدن 120- گفتگویی پیرامون تاریخ نگاری و تاریخ اسلام

اشاره: متن زیر گفتگوی مکتوب من با آقای مسعود امیرخلیلی است که در قالب کامنت نویسی در پایان مقاله «محمد، قرآن و اسلام «در حدیث دیگران» منتشر شده در سایت زیتون است که برای اطلاع خوانندگان خاص سایت در اینجا عینا بازنشر می شود. آقای اشکوری ، با درود اشکال ما ایرانیان دو سده اول […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 120- گفتگویی پیرامون تاریخ نگاری و تاریخ اسلام

اشاره: متن زیر گفتگوی مکتوب من با آقای مسعود امیرخلیلی است که در قالب کامنت نویسی در پایان مقاله «محمد، قرآن و اسلام «در حدیث دیگران» منتشر شده در سایت زیتون است که برای اطلاع خوانندگان خاص سایت در اینجا عینا بازنشر می شود. n nآقای اشکوری ، با درودnاشکال ما ایرانیان دو سده اول […]