برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مراتب ديندارى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۵۳۸ مراتب ديندارى به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۸
مراتب ديندارى
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=1pGfFSmnbW4
فايل صوتي برنامه فوق:
[Audio: 1538.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message