برآمد یک تجربه: امتناع حکومت دینی در چهلمین سال انقلاب اسلامی

درآمد این نوشتار  به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ایران منتشر و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. آنچه در این متن عرضه می شود محصول دانش نویسنده از تاریخ اسلام و به ویژه برآمد تجربه ناکام جمهوری اسلامی ایران است که در پی وقوع یک انقلاب بزرگ مردمی در 1357 رخ داد؛ انقلابی که […]

برآمد یک تجربه: امتناع حکومت دینی در چهلمین سال انقلاب اسلامی

درآمدnnاین نوشتار  به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ایران منتشر و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. آنچه در این متن عرضه می شود محصول دانش نویسنده از تاریخ اسلام و به ویژه برآمد تجربه ناکام جمهوری اسلامی ایران است که در پی وقوع یک انقلاب بزرگ مردمی در 1357 رخ داد؛ انقلابی که در […]