حمایت جمعی از فعالان ملی – مذهبی از تظلم خواهی اسماعیل بخشی

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قراره گرفته٬ به شرح زیر است: «آزادی» یکی از محوری ترین شعارهای انقلاب مردم ایران علیه استبداد در طول تاریخ ایران و علیه نظام سلطنتی بود. یکی از مصادیق مهم استبداد در نظر مردمان آن روزگار وجود «زندانی سیاسی» و «شکنجه» و یکی از نمادهای […]

حمایت جمعی از فعالان ملی – مذهبی از تظلم خواهی اسماعیل بخشی

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قراره گرفته٬ به شرح زیر است:nn«آزادی» یکی از محوری ترین شعارهای انقلاب مردم ایران علیه استبداد در طول تاریخ ایران و علیه نظام سلطنتی بود. یکی از مصادیق مهم استبداد در نظر مردمان آن روزگار وجود «زندانی سیاسی» و «شکنجه» و یکی از نمادهای مهم […]