برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران محيط زيست و فاجعه آب ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۷nبحران محيط زيست و فاجعه آب ۲nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=B58Mkrrc9iInnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1357.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message