چند نکته قابل تأمل در باره رخداد نهروان و خوارج

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – قسمت بیست و هشتم درآمد سومین جنگی که در دوران فرمانروایی امام علی بن ابیطالب رخ داد جنگ نهروان بود. این حادثه در سال 38 هجرت واقع شد. در پی جنگ خونین صفین و جریان حکمیت، گروهی از یاران و حامیان علی، که در پیکار صفین شرکت […]

چند نکته قابل تأمل در باره رخداد نهروان و خوارج

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – قسمت بیست و هشتمnn nnدرآمدnnسومین جنگی که در دوران فرمانروایی امام علی بن ابیطالب رخ داد جنگ نهروان بود. این حادثه در سال 38 هجرت واقع شد. در پی جنگ خونین صفین و جریان حکمیت، گروهی از یاران و حامیان علی، که در پیکار صفین شرکت فعال […]

مصاحبه با راديو دويچه وله آلمان؛ راهپیمایی اربعین؛ «تمدن‌ساز» یا «عامل نفاق»؟

تمام دستگاه دولتی و حکومتی ایران برای ترغیب مردم برای حضور در راهپیمایی اربعین بسیج شده است. منابع داخلی از نزدیک به سه میلیون زائر ایرانی خبر می‌دهند. گفت‌وگویی در این باره با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی. پنج‌شنبه (۱۸ آبان) مصادف است با روزی مقدس برای شیعیان که از آن به عنوان “اربعین حسینی” […]