پیام تسلیت به اعظم طالقانی به مناسبت درگذشت همسرشان

از اوییم و به سوی او بازمی‌گردیم دوست و همراه و همفکر گرامی، سرکار خانم اعظم طالقانی درگذشت همسر گرامی‌تان، زنده‌یاد دکتر مرتضی اقتصاد را به شما و فرزندان و دیگر اعضای خانواده معزز اقتصاد ـ طالقانی صمیمانه تسلیت می‌گوییم. برای آن مرحوم شادی روح و رحمت و غفران الهی، و برای شما و بازماندگان […]

علیرضا رجایی؛ نماد «متانت»، «نجابت» و «شرافت»

اشاره: این نوشته در مجموعه جشن نامه پنجاه و پنجمین زادروز علیرضا رجایی در سایت «زیتون» منتشر شده که به همت آقای مرتضی کاظمیان انجام شده است اگر کسی از من بپرسد با شناختی که شما از دکتر علیرضا رجایی دارید، او را در چند جمله معرفی کنید، بی‌درنگ خواهم گفت: نماد متانت، نجابت و […]

پیام تسلیت به اعظم طالقانی به مناسبت درگذشت همسرشان

از اوییم و به سوی او بازمی‌گردیمnدوست و همراه و همفکر گرامی، سرکار خانم اعظم طالقانیnدرگذشت همسر گرامی‌تان، زنده‌یاد دکتر مرتضی اقتصاد را به شما و فرزندان و دیگر اعضای خانواده معزز اقتصاد ـ طالقانی صمیمانه تسلیت می‌گوییم. برای آن مرحوم شادی روح و رحمت و غفران الهی، و برای شما و بازماندگان شکیبایی و […]

علیرضا رجایی؛ نماد «متانت»، «نجابت» و «شرافت»

اشاره: این نوشته در مجموعه جشن نامه پنجاه و پنجمین زادروز علیرضا رجایی در سایت «زیتون» منتشر شده که به همت آقای مرتضی کاظمیان انجام شده استnnاگر کسی از من بپرسد با شناختی که شما از دکتر علیرضا رجایی دارید، او را در چند جمله معرفی کنید، بی‌درنگ خواهم گفت: نماد متانت، نجابت و شرافت. […]