چه ضرورتی برای حج پر خطر؟!

اخیرا اعلام شده که ایران پس از یک سال وقفه در اعزام حجاج به مراسم حج شمار قابل توجهی از متقاضیان حج ایرانی را به عربستان می فرستد تا در مراسم سنتی و مذهبی حج امسال (1396) شرکت کنند و فریضه خود را به جا بیاورند.nبا این که این خبر در آغاز موجب خرسندی شد […]