برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انتخابات در سنّت اسلامى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۴۰ انتخابات در سنّت اسلامى به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۰
انتخابات در سنّت اسلامى
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=CCAhLw7GhnU

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1340.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message