بیانیه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در دعوت مردم به مشارکت در انتخابات و رأی به حسن روحانی

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با صدور بیانیه ای مردم را بر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دعوت کرده و خواستار رای به حسن روحانی برای ریاست جمهوری شدند. در فرازی از این بیانیه آمده است : n” بحران های « منابع آب »، « مسائل زیست محیطی »، « صندوق های بازنشستگی »، « بودجه دولت »، « نظام بانکی » و « بیکاری » شش ابرچالش پیشاروی کشورند و آنرا تا آستانه پرتگاه فروپاشی جلو برده اند! هشدار می دهیم که در صورت عدم مواجه علمی و کارشناسی و عقلانی با این بحرانها چشم اندازی تیره و تار پیشاروی ایران خواهد بود. “nدر ادامه تاکید شده است : ” نجات از این بحرانها اصلاحات اساسی می طلبد، اصلاحاتی که جز با تبلور اراده عمومی از طریق تفاهم ملی و مشارکت همگان دست یافتنی نیست، و فقط از سوی دولتی برآمده از رای و پشتوانه مردمی قابل انجام است. “nمتن کامل این بیانیه بشرح زیر است :nn nملت شریف ایرانn nدر دنیای سرگشته در تند باد فرایند جهانی شدن و اضطراب و بحران های ناشی از آن، در میدان رقابت و تقابل نفس گیر قطب بندی های قدیم و جدید سلطه در جهان، و در منطقه ی دستخوش جنگ و ویرانی و آشوب!nnکمتر زمانی تا این اندازه حیات کشور ما ایران با فرصتها و تهدیدهای درهم آغشته، و آینده ای با بیم و امید درهم تنیده مواجه بوده است. nnبار دیگر در معیادگاه تاریخی شگرف در صحنه روابط بین المللی و معادلات منطقه ای!nnاین تدبیر و عقلانیت ماست که سرنوشت ما و آینده ایران را رقم خواهد زد. تدبیر و عقلانیتی که بتواند پیام کهن ملت ایران در صلح جوئی و احترام متقابل و تعامل و مروت ومدارا با دیگران را بدل به محور اساسی اقتدار دیپلماسی کشور برای دفاع از منافع مردم و امنیت ملی نماید. nهنوز اعمال سیاست های نابخردانه، ماجراجویانه و قیم مابانه در سالهای حاکمیت یکدست اقتدارگرایان، آنهم در دوران افزایش بی سابقه در آمد های نفتی، در عرصه داخلی و خارجی از یادها نرفته است. دورانی که با فساد و اتلاف و تبذیر، بجای بهبود معیشت و منزلت مردم، و تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی برای آنها، کشور را با مشکلات ساختاری بسیار مبتلا کرد و شش ابرچالش برای آینده ایران برجای نهاد.n بحران های « منابع آب »، « مسائل زیست محیطی »، « صندوق های بازنشستگی »، « بودجه دولت »، « نظام بانکی » و « بیکاری » شش ابرچالش پیشاروی کشورند و آنرا تا آستانه پرتگاه فروپاشی جلو برده اند!n هشدار می دهیم که در صورت عدم مواجه علمی و کارشناسی و عقلانی با این بحرانها چشم اندازی تیره و تار پیشاروی ایران خواهد بود. n نجات از این بحرانها اصلاحات اساسی می طلبد، اصلاحاتی که جز با تبلور اراده عمومی از طریق تفاهم ملی و مشارکت همگان دست یافتنی نیست، و فقط از سوی دولتی برآمده از رای و پشتوانه مردمی قابل انجام است.nیادآور می شویم که عدم پایبندی به اجرای اصول مصرح فصل سوم قانون اساسی در رعایت حقوق شهروندی، و عدم احترام به آزادی های فردی وجمعی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فر هنگی، رسانه ای، و مدنی توسط ارگانهای سرکوب با دامن زدن به فضاهای امنیتی و ایجاد ارعاب، از موانع اساسی در راه تبلوریابی اراده ملی در مسیر مشارکت مردم برای تعیین سرنوشت کشور شده اند. nnهم میهنان گرامی nnتشکیل دولت صاحب اختیار و تضمین مدیریت و اقتدار وی بر قوه مجریه و تاکید بر وظائفش در دفاع از حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی، تنها بر مبنای کسب آرای عمومی میسر است. جلب حمایت مردمی است که می تواند نهادهای انتخابی را در برابر نهادها و ارگانهای انتصابی و نظامی و امنیتی مقاوم سازد.nnشرکت وسیع مردم در انتخابات است که بوی مشروعیت و قدرت لازم برای اعمال حاکمیت مردم را می دهد، و نهادهای منتخب را در برگزیدن حکمرانان و اتخاذ بهترین شیوه مدیریت امور یاری می رساند، و این نهادها را در برابر مداخلات ارگان های موازی غیر مسئول و ناپاسخگوی دولت پنهان مصونیت می بخشد تا از عهده ایفای وظائف و نقش خود در خدمت به مردم برآیند، و به ویژه دولت مسئول در سیاست خارجی و مختار و پاسخگو در صحنه داخلی را رقم می زند و راه را برای ساماندهی حکمروایی بهتر و حکمرانی خوب در مسیر گذار به مردمسالاری هموار می سازد.nnما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در چنین شرائط و احوالی و باتوجه به فهرست افرادی که از دایره تنگ نظارت استصوابی شورای نگهبان برآمده و توانسته اند به عنوان نامزد در میدان و رقابت انتخابات ریاست جمهوری حضور یابند، بهترین گزینه را در تداوم بخشیدن به ریاست جمهوری آقای حسن روحانی می دانیم و به ایشان رای خواهیم داد، و از شما می خواهیم برای بروز اراده و مطالبه ملی در تامین شرائط لازم برای مشارکت در حق تعیین سرنوشت خود، و رفع خطرات سنگینی که می تواند از ناحیه مطامع بیگانگان و استبداد داخلی متوجه کشورمان شود به او رای دهید، و همزمان در هرشهر و روستا که هستید با رای به نامزدهای اصلاح طلب برای شوراها به تدبیر امور محلی خود یاری رسانید، و به شاداب نگاهداشتن امید مردم، یعنی مهمترین سرمایه اجتماعی لازم برای گذار کشور از معبر خطیر کنونی در معادلات جهانی و منطقه ای و داخلی به نفع استقلال و آبادی ایران و آزادی و رفاه همگان یاری رسانید. nnجمعی از نمایندگان ادوار مجلس : فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، علی اکبر موسوی( خوئینی)، علی مزروعی، و حسن یوسفی اشکوری.nnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message