پاسخ هایی برای اندیشیدن 96- آیا افزودن عناوین تشریفی در کنار بزرگان دین مغایر با کار علمی است؟

اشاره: متن زیر پاسخ به یک کامنت در مقاله واکاوی رخداد رده است.nnبا سلام و احترامnچرا در نوشته خود بعد از نام حضرت رسول ( ص ) کلمهn( ص) را برای احترام به کار نمی برین و یا به جای خلیفه اول ابوبکر رضی الله عنه تنها ابوبکر می نویسین .ایا فکر می کنین ادای […]