مصاحبه با رادیو فردا: قرآن؛ کلام خدا یا کلام محمد؟

برنامه تابو فهيمه خضر حيدرى ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ قرآن متن مقدس مسلمانان کتابی است الهی یا نبوی؟ آیا قرآن به پیامبر مسلمانان وحی شده؟ آیا پیامبر مسلمانان قرآن را به خواب و رویا دیده؟ وحی چیست و سخن گفتن خداوند با بشر را چگونه می‌توان توجیه و تعریف کرد؟ در تابوی این هفته حسن یوسفی […]