مصاحبه با سايت زيتون تحت عنوان زيتون در آغاز راه است

اشاره: این گفتگو به وسیله آرش بهمنی انجام شده و با یک لید در روز اول فوریه 2017 در سایت زیتون با عنوان «زیتون در آغاز راه است» منتشر شده لست. 1. آقای اشکوری، با تشکر از وقتی که به ما دادید. شما از اعضای هیات موسس و شورای سیاست‌گذاری سایت زیتون هستید. خواستم ببینم […]

تکذیب برخی مطالب خلاف واقع در باره حضور شماری از ایرانیان در کنفرانسی در ترکیه

توضیحات ضروری در پی سئوالات برخی دوستان و ابهاماتی که برخی افراد در باره شرکت ما در کنفرانس های برگزار شده در آنکارا و استانبول ترکیه مطرح کرده اند، توضیحات ذیل را ضروری کرده است : ١ – هزینه رفت و برگشت و اقامت ما برای حضور در دو کنفرانس ( اشکوری در کنفرانس برادری […]

مصاحبه با سايت زيتون تحت عنوان زيتون در آغاز راه است

اشاره: این گفتگو به وسیله آرش بهمنی انجام شده و با یک لید در روز اول فوریه 2017 در سایت زیتون با عنوان «زیتون در آغاز راه است» منتشر شده لست.nn1. آقای اشکوری، با تشکر از وقتی که به ما دادید. شما از اعضای هیات موسس و شورای سیاست‌گذاری سایت زیتون هستید. خواستم ببینم چطور […]

تکذیب برخی مطالب خلاف واقع در باره حضور شماری از ایرانیان در کنفرانسی در ترکیه

توضیحات ضروریnدر پی سئوالات برخی دوستان و ابهاماتی که برخی افراد در باره شرکت ما در کنفرانس های برگزار شده در آنکارا و استانبول ترکیه مطرح کرده اند، توضیحات ذیل را ضروری کرده است :n١ – هزینه رفت و برگشت و اقامت ما برای حضور در دو کنفرانس ( اشکوری در کنفرانس برادری مسلمان از […]