تکذیب برخی مطالب خلاف واقع در باره حضور شماری از ایرانیان در کنفرانسی در ترکیه

توضیحات ضروریnدر پی سئوالات برخی دوستان و ابهاماتی که برخی افراد در باره شرکت ما در کنفرانس های برگزار شده در آنکارا و استانبول ترکیه مطرح کرده اند، توضیحات ذیل را ضروری کرده است :n١ – هزینه رفت و برگشت و اقامت ما برای حضور در دو کنفرانس ( اشکوری در کنفرانس برادری مسلمان از رویا تا واقعیت در آنکارا و نشست فعالان رسانه و حقوق بشر ایران در استانبول، مزروعی در کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فرا روی آن در آنکارا و نشست فعالان رسانه و حقوق بشر ایران در استانبول در دوسال ١٣٩٤ و ١٣٩٥ ) طبق معمول همه کنفرانس ها از سوی برگزار کننده کنفرانس تامین شده بود و هیچ پول دیگری به ما بابت حضور در این کنفرانس ها پرداخت نشده است.n٢ – این کنفرانس های به لحاظ شکلی و محتوایی محدود به عناوین ذکر شده بود و هیچگونه موضوع یا بحثی در باره مسائل قومی مطرح نبود. دوستان و افرادی که بدنبال کشف واقعیت و نه فریب شایعات و ابهامات هستند می توانند به پایگاه اطلاع رسانی که مطالب ارائه شده در این کنفرانس ها را انتشار داده اند، مراجعه کنند.n٣ – ما برپایه اعتماد به برگزار کننده این کنفرانس ها در آنها شرکت کردیم و برخلاف ادعاهای مطرح شده هیچگونه نشان یا دلیلی مبنی بر مداخله دولت ترکیه در اداره شکلی و محتوایی این کنفرانس ها ندیدیم. بر افرادی که مدعای دیگری در این باره مطرح کرده و برشایعات غریب دامن زده اند لازم است که دلائل متقن خود را براثبات مدعایشان ارائه نمایند وگرنه طرح مدعای بدون دلیل و برپایه گفته ها نمی تواند اثباتگر این مدعا باشد. سوگمندانه این بداخلاقی رایج در میان برخی از ما ایرانیان است که بدون ارائه هرگونه دلیل و مستند دیگران را متهم به مسائلی کنیم که هیچگونه پایه و اساسی ندارد و تنها به درد تشفی عقده های سرخورده برخی افراد می خورد!nحسن یوسفی اشکوری – علی مزروعیn n Recipientsnnnn

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message