تکذیب برخی مطالب خلاف واقع در باره حضور شماری از ایرانیان در کنفرانسی در ترکیه

توضیحات ضروریnدر پی سئوالات برخی دوستان و ابهاماتی که برخی افراد در باره شرکت ما در کنفرانس های برگزار شده در آنکارا و استانبول ترکیه مطرح کرده اند، توضیحات ذیل را ضروری کرده است :n١ – هزینه رفت و برگشت و اقامت ما برای حضور در دو کنفرانس ( اشکوری در کنفرانس برادری مسلمان از رویا تا واقعیت در آنکارا و نشست فعالان رسانه و حقوق بشر ایران در استانبول، مزروعی در کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فرا روی آن در آنکارا و نشست فعالان رسانه و حقوق بشر ایران در استانبول در دوسال ١٣٩٤ و ١٣٩٥ ) طبق معمول همه کنفرانس ها از سوی برگزار کننده کنفرانس تامین شده بود و هیچ پول دیگری به ما بابت حضور در این کنفرانس ها پرداخت نشده است.n٢ – این کنفرانس های به لحاظ شکلی و محتوایی محدود به عناوین ذکر شده بود و هیچگونه موضوع یا بحثی در باره مسائل قومی مطرح نبود. دوستان و افرادی که بدنبال کشف واقعیت و نه فریب شایعات و ابهامات هستند می توانند به پایگاه اطلاع رسانی که مطالب ارائه شده در این کنفرانس ها را انتشار داده اند، مراجعه کنند.n٣ – ما برپایه اعتماد به برگزار کننده این کنفرانس ها در آنها شرکت کردیم و برخلاف ادعاهای مطرح شده هیچگونه نشان یا دلیلی مبنی بر مداخله دولت ترکیه در اداره شکلی و محتوایی این کنفرانس ها ندیدیم. بر افرادی که مدعای دیگری در این باره مطرح کرده و برشایعات غریب دامن زده اند لازم است که دلائل متقن خود را براثبات مدعایشان ارائه نمایند وگرنه طرح مدعای بدون دلیل و برپایه گفته ها نمی تواند اثباتگر این مدعا باشد. سوگمندانه این بداخلاقی رایج در میان برخی از ما ایرانیان است که بدون ارائه هرگونه دلیل و مستند دیگران را متهم به مسائلی کنیم که هیچگونه پایه و اساسی ندارد و تنها به درد تشفی عقده های سرخورده برخی افراد می خورد!nحسن یوسفی اشکوری – علی مزروعیn n Recipientsnnnn

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message