برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۳۰ نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۰
نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=AhzfiQDVFQM

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1330.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message