گفتگو در باره فقه و مساله حجاب زنان / حجاب نماد سلطه مردان بر زنان است

اشاره: این گفتگو با سایت «اتحاد برای ایران» انجام شده و در تاریخ 9 نوامبر 2016 منتشر شده است. محمد حیدری اشاره: حسن یوسفی اشکوری (متولد ۱۳۲۸) از روشنفکران اسلامگرای ایرانی است. او در دور اول مجلس پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، به نمایندگی از مردم شهسوار (تنکابن بعدی) و رامسر انتخاب […]

گفتگو در باره فقه و مساله حجاب زنان / حجاب نماد سلطه مردان بر زنان است

اشاره: این گفتگو با سایت «اتحاد برای ایران» انجام شده و در تاریخ 9 نوامبر 2016 منتشر شده است.nnمحمد حیدریnاشاره: حسن یوسفی اشکوری (متولد ۱۳۲۸) از روشنفکران اسلامگرای ایرانی است. او در دور اول مجلس پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، به نمایندگی از مردم شهسوار (تنکابن بعدی) و رامسر انتخاب شد، اما […]