معمای شاه، انقلاب و خمینی

معمای شاه، خمینی و انقلاب-قسمت اول دوست عزیز و طنّاز دوست داشتنی جناب ابراهیم نبوی! واقعیت این است که فکر نمی کردم نقدم بر نوشته شما با عنوان «معمای خمینی» به پاسخی طولانی و مبسوط در باره بخشی از مهم ترین و پیچیده ترین فصول تاریخ معاصرمان یعنی محمدرضا شاه و آیت اله خمینی و […]