شریعتی و جنبش اصلاحات

اشاره: این مقاله به قلم آقای غلامرضا کاشی است که پیش از این در وبسایت ایشان (زاویه دید) منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. امروز در بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، بحثی پیرامون «شریعتی و اصلاحات» جریان داشت. من هم یکی از سخنرانان این جمع بودم. قرار بر این بود که نسبت […]

شریعتی و جنبش اصلاحات

اشاره: این مقاله به قلم آقای غلامرضا کاشی است که پیش از این در وبسایت ایشان (زاویه دید) منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nnامروز در بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، بحثی پیرامون «شریعتی و اصلاحات» جریان داشت. من هم یکی از سخنرانان این جمع بودم. قرار بر این بود که نسبت میان […]