نقدی بر «معمای خمینی»

با خواندن مقاله دوست گرامی جناب آقای ابراهیم نبوی با عنوان «معمای خمینی» در زیتون، نکاتی به نظر رسید که ذیل چند ملاحظه تقدیم می کنم: ملاحظه یکم مهم ترین ایراد این مقاله این است که با پیش فرض نوعی جبرگرایی تاریخی، پدیده انقلاب به طور عام و انقلاب ایران به طور خاص و تحولات […]