حجاب اجباری در ترازوی اخلاق

اشاره: متن زیر گفتگوی سایت زیتون با آقای دکتر سروش دباغ در باب حجاب اجباری است که اخیرا انتشار یافته و اکنون در اینجا بازنشر می شود حجاب، امروز در جامعه‌ اِیران از جمله مباحثی است که روشنفکران دینی و فقها از چشم‌انداز و افق‌های گوناگونی به آن پرداخته اند، بسیاری از فقهای اهل سنت […]

دست دادن زن و مرد

اشاره: متن زیر به قلم آقای دکتر محسن کدیور است که اخیرا در سایت ایشان انتشار یافته و البته در سایت زیتون نیز بازنشر شده و برای فایدت بیشتر در اینجا نیز بازنشر می شود. ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در خبرها خواندم که علی مطهری نماینده‌ی مردم تهران در حاشیه‌ی جلسه علنی امروز (۱۵ فروردین ۱۳۹۵) […]

«گناه» در نگاه اندیشمندان مسیحی

اشاره: مقاله زیر در سایت «فرهنگ امروز» منتشر شده و اخیرا در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا مجددا منتشر می شود.nnاشاره: این متن ترجمه‌ی مدخل گناه دایره‌المعارف فلسفی راتلج –فیلیپ ال کویین است)[۱]nnاگرچه ممکن است تمایل بالقوه به گناه از کسی به کسی دیگر منتقل بشود، اما خود گناه ممکن نیست. اولاد […]

حجاب اجباری در ترازوی اخلاق

اشاره: متن زیر گفتگوی سایت زیتون با آقای دکتر سروش دباغ در باب حجاب اجباری است که اخیرا انتشار یافته و اکنون در اینجا بازنشر می شودnnحجاب، امروز در جامعه‌ اِیران از جمله مباحثی است که روشنفکران دینی و فقها از چشم‌انداز و افق‌های گوناگونی به آن پرداخته اند، بسیاری از فقهای اهل سنت و […]

دست دادن زن و مرد

اشاره: متن زیر به قلم آقای دکتر محسن کدیور است که اخیرا در سایت ایشان انتشار یافته و البته در سایت زیتون نیز بازنشر شده و برای فایدت بیشتر در اینجا نیز بازنشر می شود.nn۱۵ فروردین ۱۳۹۵nnدر خبرها خواندم که علی مطهری نماینده‌ی مردم تهران در حاشیه‌ی جلسه علنی امروز (۱۵ فروردین ۱۳۹۵) مجلس شورای […]