مصاحبه با رادیو فردا درباره اسلام و حقوق و منزلت زن

امير مصدق کاتوزيانnn۱۷ اسفند ۱۳۹۴nnاسلام به زنان چه نگرشی دارد؟ چرا حقوق و منزلت زنان در اغلب کشورهای مسلمان نشین به باور منتقدان کمتر است از حقوق و منزلت زنان در کشورهای غربی که اکثر شهروندان‌شان مسیحی هستند؟nnآیا آنگونه که فقیهان محافظه‌کار و سنتی باور دارند اسلام به زنان و مردان حقوق عادلانه و متناسب […]